REGULAMIN PRACOWNI

Regulamin REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ KONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z 15.05.2018 r. z poprawkami z dnia 30.08.2023 r.  Postanowienia ogólne § 1 Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. w Warszawie, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć. § 2 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć, niezależnie od tego z jakiego kursu decydują się korzystać. 2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: WWW.KONTRASTOWNIA.PL 4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.   … Czytaj dalej REGULAMIN PRACOWNI