REGULAMIN PRACOWNI

  Regulamin REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH PROWADZONYCH PRZEZ KONTRASTOWNIA SP. Z O.O. z 15.05.2018r Postanowienia ogólne § 1 Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez KONTRASTOWNIA SP. z O.O. w Warszawie, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.   § 2 1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć. 2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. 3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: WWW.KONTRASTOWNIA.PL 4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Organizacja zajęć i zapisy   § 3 Informacje o kursie zamieszczane są na stronie internetowej … Czytaj dalej REGULAMIN PRACOWNI